Tripp, Trapp, Träd 1.6.25 [free]

Description

Lek och lär med Tripp, Trapp, Träd!
Utforska, upplev och skapa tillsammans med UR:s språkstärkande och begreppsutvecklande app för förskolebarn och pedagoger. Här möter du ekollonen Tripp och Trapp som bor i
det stora trädet Träd.
I APPEN KAN NI
- Utforska världen kring Träd både dag och natt, och leka med ekollonen Tripp och Trapp.
- Sjunga, spela, dansa och programmera ljudslingor med koltrasten Kol-Erik, hermelinen Härm-Elin och Elke Ekorre i fågelholken.
- Skapa med egna album med ljud, bilder och begrepp i pekboken.
- Projicera interaktiva mönster och miljöer som skapar förundran och inspirerar till lek.
- Titta och lyssna på sagor, sånger och på andra barn som berättar om sin vardag.
- Skapa stora och små magiska kryp tillsammans.
OM TRIPP, TRAPP, TRÄD
Tripp, Trapp, Träd är en lekfull värld med funktioner som är språkutvecklande och begreppsstärkande. Tripp, Trapp, Träd ska väcka nyfikenhet och inspirera till lärande lek
i och utanför appen och lägga grund för samtal och interaktion mellan barn, samt mellan barn och pedagoger.
Tripp, Trapp, Träd ingår i UR:s större satsning mot förskolan som också innefattar pedagogiska magasin som sänds i radio och tv och som finns tillgängliga på UR:s
webbplats. I arbetet med att ta fram appen har UR tagit hjälp av förskolebarn och pedagoger, samt forskare och sakkunniga inom området.
OM UR
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är en del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. UR:s program utgår från användarnas behov och finns fritt
tillgängliga på webben under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Tripp, Trapp, Träd
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: se.ur.tripptrapptrad
  • Version: 1.6.25
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 99.09 MB
  • Updated: 2018-05-05