UVigo Universidade de Vigo 6.3.1 [free]

Description

A aplicación oficial da Universidade de Vigo, para que esteas sempre conectado, informado e non perdas nada!
• Información da universidade: Consulta toda a información sobre a Universidade de Vigo (eventos, noticias, oferta educativa, accesos…)
• Perfil privado: Todos os teus datos personalizados segundo o teu perfil universitario. Consulta os teus datos da matrícula, materias, cualificacións, etc. E tamén a túa
tarxeta universitaria dixital. Sempre a levarás contigo!
• Calendario universitario: Dende a app poderás acceder ao teu calendario académico e coñecer todos os eventos da universidade.
• Retos e premios: Unha sección diferente, chea de diversión, na que atoparás retos pensados especialmente pola Universidade de Vigo para os seus estudantes e usuarios. Os
nosos retos poñerán a proba as capacidades e aptitudes dos membros da Universidade de Vigo e permitiranche conseguir estupendos premios!
• Vantaxes de ser membro da Universidade de Vigo: nesta sección poderás participar en sorteos, concursos e dispoñer dunha serie de descontos que che permitirán gozar dos
mellores prezos en determinados servizos.


The official application of the University of Vigo, so that you are always connected, informed and do not miss anything!
• University information: Check all information about the University of Vigo (events, news, educational offer, access ...)
• Private profile: All your personalized data according to your university profile. Check your registration details, subjects, qualifications, etc. And also your digital
university card. You will always take it with you!
• University Calendar: From the app you can access your academic calendar and get to know all the university events.
• Challenges and awards: A different section, full of fun, in which you will find challenges designed especially by the University of Vigo for its students and users. Our
challenges will test the abilities and abilities of the members of the University of Vigo and will allow you to get great prizes!
• Advantages of being a member of the University of Vigo: in this section you can participate in raffles, contests and have a series of discounts that will allow you to
enjoy the best prices in certain services.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: UVigo Universidade de Vigo
  • Category: Education
  • App Code: net.universia.uvigo
  • Version: 6.3.1
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 36.77 MB
  • Updated: 2020-05-23