Kunduz – YKS AYT YGS LYS KPSS LGS ALES Soru Çözümü 3.1.0 [free]

Description

Kunduz, YKS, TYT, LGS, LYS, YGS, ALES, TEOG ve KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çözemedikleri sorularda uzman eğitmen ağı ile ortalama 15 dakikada açıklamalı ve kaliteli
çözüm desteği sağlamaktadır. Çözemediğin soruları sormak artık çok kolay!
Soru Çözümü: AYT, MYS, LYS ve ALES hazırlıkta matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, türkçe ve diğer derslerden çözemediğin sorularını Kunduz’a sor, anında
cevaplansın, çözülmeyen sorun kalmasın!
Soru Bankası: Şimdiye kadar sorulmuş tüm TYT, YKS, MYS, YGS, LYS, TEOG KPSS soru ve çözümlere ulaş. Ders ve konu seç. Zorluk belirle. Testi başlat. Görmediğin soru
kalmasın!
Rehberlik: TYT, YKS, MYS, YGS, LYS, TEOG KPSS hazırlık sürecinde psikolojik ve motivasyon desteği, sınav stresi ile başa çıkma yolları vb. konularda rehberlik ekibimize
danış!
Eğitim Koçluğu: Kişisel haftalık ders çalışma programı hazırlama, TYT, YKS, MYS, YGS, LYS, TEOG, KPSS, DGS soru bankası ve konu anlatımlı kaynak tavsiyeleri, tercih dönemi
desteği!
Neden Kunduz?
-Ortalama 15 dakikada hızlı soru çözüm desteği: Siz öğrencilerin zamanla yarıştığı bir dönem olan TYT, YKS, MYS YGS, LYS, TEOG, DGS hazırlıkta soru çözmek kadar
çözemediğiniz sorulara anında ve hızlı çözüm desteği almak da bir o kadar önemli. Kunduz bu desteği en hızlı şekilde, kapsamlı ve güvenilir açıklamayla sizlere
sunuyor.
-Her derste %100 çözüm garantisi: Kunduz'da YKS, TYT, MYS, LYS, YGS, ALES, DGS ve KPSS müfredatları dahilinde hiçbir derste çözülmeyen soru kalmaz. Sorduğunuz sorular %100
çözüm garantisi ile öğrencilere iletilir. Çözülmeyen sorun kalmasın! Ayrıca çözümlerde anlamadığınız kısımları sorabilir daha detaylı yanıt alabilirsiniz.
-Kunduz, dershane ve özel derse göre en az 10 kat daha hızlı, 10 kat daha ekonomik! Özel ders: Bir özel ders içinde ortalama 15 soru çözümü sağlanabilir. Kunduz’da aynı
fiyata dilediğin zaman 600 soru çözümü alabilirsin. Özel derse göre en az 10 kat hızlı 10 kat ekonomik!
Dershane , Özel Ders , Etüt Merkezi: Dershane , özel ders ve etüt merkezlerine göre en az 10 kat daha ucuz ve hızlı! Dershane ve etüt merkezlerinde ders aralarında sınırlı
soru çözümü alabilirken Kunduz’da çok daha ucuza masa başından kalkmadan yüzlerce soru çözümü alabilirsin. Dershane ve etüt merkezlerinde öğretmen peşinde koşmaya ve özel
ders için yüklü paralar vermeye son!
- Eğitmenler: %90’u öğretmenlerden, %10’u YGS ve LYS’de derece yapmış öğrencilerden oluşan Kunduz eğitmen kadrosu 2500’den fazla eğitmeniyle sorularınızı bekliyor.
Dersler:
Matematik: Matematik soru çözümü / Matematik soru bankası / Matematik soruları / Matematik çözümleri
Geometri: Geometri soru çözümü / Geometri soru bankası / Geometri soruları / Geometri çözümleri
Fizik: Fizik soru çözümü / Fizik soru bankası / Fizik soruları / Fizik çözümleri
Kimya: Kimya soru çözümü / Kimya soru bankası / Kimya soruları / Kimya çözümleri
Biyoloji: Biyoloji soru çözümü / Biyoloji soru bankası / Biyoloji soruları / Biyoloji çözümleri
Türkçe: Türkçe soru çözümü / Türkçe soru bankası / Türkçe soruları / Türkçe çözümleri
Tarih: Tarih soru çözümü / Tarih soru bankası / Tarih soruları / Tarih çözümleri
Coğrafya: Coğrafya soru çözümü / Coğrafya soru bankası / Coğrafya soruları / Coğrafya çözümleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Din Kültürü soru çözümü / Din Kültürü soru bankası / Din Kültürü soruları / Din Kültürü çözümleri
Felsefe: Felsefe soru çözümü / Felsefe soru bankası / Felsefe soruları / Felsefe çözümleri
İngilizce: İngilizce soru çözümü / İngilizce soru bankası / İngilizce soruları / İngilizce çözümleri
Almanca: Almanca soru çözümü / Almanca soru bankası / Almanca soruları / Almanca çözümleri
Fransızca: Fransızca soru çözümü / Fransızca soru bankası / Fransızca soruları / Fransızca çözümleri
Fen Bilimleri: Fen Bilimleri soru çözümü / Fen Bilimleri soru bankası / Fen Bilimleri soruları / Fen Bilimleri çözümleri
Sosyal Bilimler: Sosyal Bilimler soru çözümü / Soru bankası
Kunduz, sınava hazırlıkta en iyi yol arkadaşın!
http://kunduzapp.com/kullanim-sozlesmesi/


Kunduz, YKS, DMR, LGS, LYS, YGS, ales, and teoge average KPSS'ye prepared students with expert instructors annotated network in question can not solve every 15 minutes and
provides support for high-quality solutions. Now it's easy to ask questions you can not solve!
Question Solution: AYT, MYS, LYS and math in preparation ales, geometry, physics, chemistry, biology, Turkish and other lessons from Kunduz to ask questions you can not
solve, you instantly answered, you remain unsolved problem!
Question Bank: So far, all have been asked TYT, WGS, MYS, YGS, LYS, KPSS questions and teoge reach a solution. Courses and select a topic. identify challenges. Start Test.
kalmasın question you have not seen!
Guidance: TYT, YKS, MYS, YGS, LYS, KPSS preparation process teoge psychological support and motivation, coping with exam stress paths etc. Consult our team on issues
guidance!
Education Coaching: Personal weekly program of study preparation, TYT, YKS, MYS, YGS, LYS, teoge, KPSS, DGS question bank and narrated resource referrals, preferred term
support!
Why Ravens?
-Average speed problem solving support in 15 minutes: You, a period in which students race against time TYT, YKS, MYS YGS, LYS, teoge DGS preparation in the question can
not be solved until you solve questions get support for instant and quick solution is just as important. This support is the fastest way to Kunduz, offers you with
comprehensive and reliable explained.
-Each 100% guaranteed solution in the course Kunduz in the LDS, TYT, MYS, LYS, YGS, ALES, DGS and KPSS does not question remains unresolved in any courses within
curriculums. Ask questions that are communicated to students with 100% guaranteed solution. Unresolved Issues're dating! You can also ask the parts you do not understand
the solution can get more detailed response.
-Kunduz, according to the classrooms and tutoring at least 10 times faster, 10 times more economical! Private lessons: Private lessons in a solution achieved an average of
15 questions. When you wish for the same price you can get 600 questions in Kunduz solution. According to the tuition affordable for at least 10 times faster 10
times!
Classroom, Private Lessons, Study Center: Courses at least 10 times compared to private lessons and study centers cheaper and faster! You can take lessons in the
classrooms and study centers around the hundreds of questions without leaving much cheaper in Kunduz tables may pull in a limited problem solving among them. Classrooms
and study centers installed at the end to give money to teachers and private lessons pursuit!
- Trainers: 90% of the teachers, the teaching staff is composed of Kunduz students have done extremely YGS and LYS 10% expecting your questions with more than 2,500
instructors.
Lessons:
Mathematics: Mathematics problem solving / Math question bank / Mathematics questions / Mathematics solutions
Geometry: Geometry problem solving / Geometry question bank / Geometry questions / Geometry solutions
Physics: Physics problem solving / question bank Physics / Physics questions / Physics Solutions
Chemistry: Chemical solution to the question / question bank Chemistry / Chemistry questions / Chemistry Solutions
Biology: Biology solution to the question / question bank Biology / Biology questions / Biology solutions
Turkish: Turkish problem solving / Turkish bank in question / questions Turkish / Turkish solutions
Date: problem solving / History question bank / History questions / solutions History
Geography: Geography problem solving / Geography question bank / geography questions / Geography solutions
Religious Culture and Knowledge of Ethics: Religion problem solving / Religion bank of questions / questions Religion / Religion solutions
Philosophy: Problem Solving / Philosophy question bank / Philosophical questions / Philosophy solutions
English: English problem solving / English question bank / English questions / English Solutions
German: German problem solving / German question bank / German questions / German solutions
French: French problem solving / French question bank / French questions / French solutions
Science: Science problem solving / Science question bank / Science questions / Science solutions
Social Sciences: Social Science problem solving / Question Bank
Kunduz, the best way to friends in preparation for the exam!
http://kunduzapp.com/kullanim-sozlesmesi/

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Kunduz – YKS AYT YGS LYS KPSS LGS ALES Soru Çözümü
  • Category: Education
  • App Code: com.ngier.roket
  • Version: 3.1.0
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 10.75 MB
  • Updated: 2020-02-14