Get Out Fun 5.0.0 [free]

Description

Zvládnete na své cestě posbírat všechny indície, abyste věděli kudy dál? Jste všímaví a baví Vás namáhat si hlavu při vašich netradičních výletech? Venkovní únikové hry v
aplikaci Get Out Fun vás provedou těmi nejkrásnějšími místy významných měst. Nejedná se však o průvodce, kterého budete slepě následovat, naopak si cestu musíte najít sami
pomocí někdy i velice obtížných úkolů. Složité úkoly pro vás však nemusí být překážkou, ke každému je možnost zvolit si nápovědu, která vás navede na správnou cestu ke
zdárnému cíli.


Can you manage on your way to collect all the clues to know where to go? You are observant and entertain you bother your head when your untraditional trip? Outdoor escape
games in Get Out Fun guide you through the most beautiful places of major cities. This is not a guide who will blindly follow, contrary to the way you have to find
yourself using sometimes very difficult tasks. Complex tasks you need not be an obstacle to each of them the opportunity to choose a hint that directs you to the right
path to a successful destination.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Get Out Fun
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: com.friendlystudio.getoutfun
  • Version: 5.0.0
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 12.36 MB
  • Updated: 2021-01-12