Frank Energie 2.3.0 [free]

Description

In de Frank app zie je meteen hoe je ervoor staat deze maand. Of je kosten onder of boven verwachting zijn en wat dat betekent voor je volgende factuur. Dus
geen verrassingen meer!
Je krijgt via de Frank app niet alleen inzicht in je verbruik en kosten, maar je kunt ook een heleboel praktische zaken zelf regelen. Onze app wordt steeds handiger en
slimmer.
De Frank Energie app:
- Geeft je inzicht in de actuele prijzen van stroom en gas
- Toont historische energieprijzen tot dertig dagen terug
- Laat je precies zien hoeveel je verbruikt en wat dat kost
- Zorgt dat je gemakkelijk vergelijkt met andere periodes
- Laat zien wat de opwek van je zonnepanelen jou oplevert
- Brengt al je toekomstige en historische facturen bij elkaar
- En kan binnenkort nog veel meer!
We blijven onze app verbeteren en willen dat met jou samen doen. We horen graag of jij nog goede ideeën hebt. Laat het ons weten via de app!


In the Frank app you can immediately see how you are doing this month. Whether your costs are below or above expectations and what that means for your next
invoice. So no more surprises!
The Frank app not only gives you insight into your consumption and costs, but you can also arrange a lot of practical matters yourself. Our app is getting more convenient
and smarter.
The Frank Energy app:
- Gives you insight into the current prices of electricity and gas
- Shows historical energy prices up to thirty days ago
- Shows you exactly how much you use and what it costs
- Makes you easy to compare with other periods
- Show what the generation of your solar panels yields you
- Brings all your future and historical invoices together
- And can do much more soon!
We keep improving our app and want to do that with you. We'd love to hear if you have any good ideas. Let us know through the app!

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Frank Energie
  • Category: Tools
  • App Code: com.frankenergie.frank
  • Version: 2.3.0
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 57.09 MB
  • Updated: 2022-05-15