Mëso Gjermanisht 3.3.0 [free]

Description

Mëso Gjuhën Gjermane është aplikacion falas për mësimin e gjuhës gjermane. Përmbanë fjalë bazike nga kategori të ndryshme si: fjalë të jetës së përditshme, në shtëpi, në
punë, në shkollë, në spital, etj.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Mëso Gjermanisht
  • Category: Education
  • App Code: com.albcoding.learngerman
  • Version: 3.3.0
  • Requirement: 4.0 or higher
  • File Size : 58.52 MB
  • Updated: 2019-03-15