Ngọc long 1.0.3 [free]

Description

Trò chơi đánh cá《Ngọc Long Đánh Cá》nhiều người chơi cùng long trọng ra đời vào năm 2019!
Trò chơi này không những có hình tượng sáng đẹp và đặc hiệu siêu cấp ,mà còn thêm mới những tình cảnh hải vực trên nền tảng đánh cá truyền thống trong nơi trò chơi.Ngoài
ra,tình cảnh trò chơi phong phú, bao gồm những buổi như :lịch sử trước cá sấu lớn、đêm tối thú vật lớn、cua bá vương、con mực biển sâu,mỗi buổi đều có cách chơi và khuyến
khích đặc biệt.Đến《Ngọc Long Đánh Cá》,bạn sẽ thể nghiệm trò chơi đánh cá đã ghiền và kinh điển nhất,hưởng thụ vô hạn vui sướng khi được nhiều tiền tệ!
【Đặc sắc của trò chơi】
Cách chơi đánh cá kinh điển trong nơi trò chơi,4 người cùng chơi,người thật thi đấu!Chất lượng hình thăng cấp toàn diện,kỹ năng sáng đẹp hơn,đặc hiệu lợi hại hơn.
Mỗi ngày có tiền tệ miễn phí,nhiều khuyến kích bạn được nhận.Nhiều loại cách chơi,khuyến kích bội phần,tỉ lệ pháo bội phần,cách chơi mỗi buổi không chồng chéo.
Lịch sử trước cá sấu lớn:cá sấu to lớn,có thể chủ động tiến công pháo tài.
Đêm tối thú vật lớn:thú vật lớn xuất hiện,hình cảnh lúc thì sáng lúc thì tối,vô hạn gần gũi với thế giới đáy biển thực tế nhất.
Cua bá vương:bị bắn chết trực tiếp hoạc kìm cua bị đánh,niềm vui phải tìm trong trò chơi.
Con mực biển sâu:nhìn được đuôi mà không nhìn được đầu nó,như gần như xa,lúc thì ẩn lúc thì hiện.


《Ngoc Long Fishing》 multiplayer fishing game is solemnly born in 2019!
This game not only has a beautiful bright image and super-specific features, but also adds new waters on the traditional fishing platform in the game place. sessions such
as: history before the big crocodile 、 night of the big animal 、 king's crab 、 the deep sea level, each session has a special way to play and encourage. play the most
addicted and classic fishing, enjoy infinite happiness when earning a lot of money!
【Characteristics of the game】
How to play classic fishing in the game place, 4 people play together, real people compete! Comprehensive level of promotion, more beautiful skills, more effective
specificity.
Each day has a free currency, many stimuli you receive. Many types of play, multiple triggers, multiple cannon rates, how to play each session do not overlap.
History before large crocodiles: large alligators, can actively attack artillery.
Dark night large animals: large animals appear, sometimes bright scenes sometimes dark, infinite close to the most realistic seabed world.
King crab: shot to death or plucked crabs, fun to find in the game.
The deep sea ink: see the tail but not its head, as if it is far away, sometimes hidden at times.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Ngọc long
  • Category: Arcade & Action
  • App Code: net.Ngoc_long_new
  • Version: 1.0.3
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 25.32 MB
  • Updated: 2019-11-11