Loship - Ship đồ ăn rất nhanh 2.12.0 [free]

Description

Mang lại dịch vụ ship độc đáo giành cho fan Trà sữa chân chính, cùng trải nghiệm tại Loship nhé


Service brings unique ship reserved for true fans milk tea, with experience in Loship nhé

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Loship - Ship đồ ăn rất nhanh
  • Category: Shopping
  • App Code: lozi.loship_user
  • Version: 2.12.0
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 21.23 MB
  • Updated: 2019-12-03