mPoS.vn 3.1.20180809.90 [free]

Description

mPoS.vn (Mobile POS) là giải pháp công nghệ hiện đại, cho phép thực hiện thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard) và các loại thẻ ATM nội địa
(Smartlink/Banknet) trên nền tảng điện thoại thông minh (Smartphone và máy tính bảng), được các tổ chức thẻ quốc tế và Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai chính thức
tại Việt Nam giúp mọi cá nhân và doanh nghiệp có thể trở thành đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thẻ mọi lúc, mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
mPoS.vn là đơn vị trung gian hợp tác với Ngân hàng Sacombank cung cấp giải pháp thanh toán mPoS.vn cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thông qua website mPoS.vn
khách hàng có thể đăng ký và sử dụng giải pháp mPoS.vn nhanh chóng và hiệu quả.


mPoS.vn (Mobile POS) solution that modern technology allows to make payments to international credit cards (Visa / MasterCard) and ATM cards (Smartlink / Banknet) based
phone Smart (smartphones and tablets), is the international card organizations and State Bank officially licensed deployed in Vietnam to help individuals and business can
become a card-accepting unit (CAU) cards anytime, anywhere on the territory of Vietnam.
mPoS.vn as intermediaries to cooperate with Sacombank provide mPoS.vn payment solutions for individual customers and businesses. Through mPoS.vn website customers can
register and use mPoS.vn solutions quickly and efficiently.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: mPoS.vn
  • Category: Productivity
  • App Code: vn.mpos
  • Version: 3.1.20180809.90
  • Requirement: 4.0.3 or higher
  • File Size : 10.42 MB
  • Updated: 2018-08-12