Mitt Tele2 3.3.1 [free]

Description

Mitt Tele2 är en app för dig som enkelt vill komma åt dina fakturor och se hur mycket data du har förbrukat. Du kan även se våra tilläggstjänster och får möjligheten att
ned- eller uppgradera ditt abonnemang direkt i appen.
Med appen kan du:
- se förbrukning 
- se tilläggstjänster 
- se dina fakturor
- upp- eller nedgradera ditt abonnemang
- koppla abonnemang till ditt konto 
- se abonnemangsinformation 
Mitt Tele2-appen är gratis och är till för dig som är kund hos Tele2. (Kostnad för användning och nedladdning kan tillkomma enligt ditt abonnemangs prislista)
Är du företagskund kan du ladda ner Tele2 Work-appen


My Tele2 is an app for you to easily access your bills and see how much data you've used. You can also see our additional services and get the possibility to down or
upgrade your subscription directly from the app.
With the app you can:
- see consumption
- see additional services
- see your invoices
- upgrade or downgrade your subscription
- relax subscription to your account
- see subscription information
My Tele2 app is free and is for those who are customers of Tele2. (Cost for usage and download charges may apply according to your subscription price list)
If you are a business customer, you can download Tele2 Work App

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Mitt Tele2
  • Category: Tools
  • App Code: swe.tele2.mittTele2
  • Version: 3.3.1
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 4.81 MB
  • Updated: 2018-06-14