Omni | Nyheter 2.13.4 [free]

Description

Omni är är ett helt nytt sätt att uppleva nyheter. Vi ger dig alla mediers nyheter och perspektiv på ett ställe. Appen har blivit utsedd till Sveriges bästa
flera år i rad och används av över en halv miljon läsare.
• Omnis redaktörer ger dig nyheter från tusentals internationella och svenska nyhetskällor.
• Mer utrikes eller mindre sport? Ställ in din egen nyhetsmix.
• Lägg enkelt upp bevakningar och få pushnotiser om just dina intressen.
Läs mer om Omni på om.omni.se. Förslag eller synpunkter? Kontakta oss gärna på [email protected]


Omni is is a whole new way to experience news. We give you all the media news and perspective in one place. The app has been voted Sweden's best for several
years in a row and is used by over half a million readers.
• Omni's editors give you news from thousands of international and Swedish news sources.
• More foreign or less sports? Set up your own news mix.
• Easily set up surveys and get push notifications about your particular interests.
Read more about Omni at om.omni.se. Suggestions or comments? Please contact us at [email protected]

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Omni | Nyheter
  • Category: News & Magazines
  • App Code: se.omni
  • Version: 2.13.4
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 13.14 MB
  • Updated: 2020-09-17