Egzamin Łowiecki 1.4.5 [free]

Description

Egzamin Łowiecki to egzamin próbny, quizy, oraz materiały do nauki dzięki którym nauczysz się i bezbłędnie zdasz test dla kandydata lub selekcjonera.
Sprawdź swoją wiedzę i przygotuj się do:
Egzaminu na Kandydata
Egzaminu na Selekcjonera
Zdaj za pierwszym razem, korzystając z:
Egzaminu próbnego
Testów quizowych
Trybu nauki
Bazy ponad 1150 pytań
150+ pytań ustnych z odpowiedziami
Regularnie aktualizujemy i rozszerzamy bazę pytań, aby była zgodna z obecnymi wytycznymi testu na myśliwego. W skład aplikacji wchodzi:
Egzamin próbny
- Prawdziwe pytania egzaminacyjne.
- Prawdziwe egzaminacyjne zasady.
- Wynik, czas, oraz listę odpowiedzi na końcu.
Moduł Nauki
- Zapoznasz się ze wszystkimi dostępnymi pytaniami w 'Biegu Pytań'.
- Poprawne odpowiedzi ujawniają się na bieżąco.
- Pytania na które nie znałeś odpowiedzi, będą powtarzane skutku.
- Zarówno dla pytań ogólnych jak i z bezpieczeństwa.
Pytania Ustne
- Ponad 150 pytań z odpowiedziami.
- Lista pytań do przeglądania na wyrywki.
- Pytania z którymi się zapoznałeś zostają odznaczone.
Pobierz aplikację, i dowiedz się więcej, na:
www.egzaminlowiecki.pl


The Hunting Exam is a mock exam, quizzes, and study materials that will help you learn and pass the test for a candidate or selector with no errors.
Test your knowledge and prepare for:
The Candidate Examination
The Selector Exam
Pass the first time using:
Mock exam
Quiz tests
Learning mode
Database of over 1150 questions
150+ oral questions with answers
We regularly update and expand the database of questions to be in line with the current guidelines of the hunter test. The application includes:
Mock exam
- Real exam questions.
- Real exam rules.
- Score, time, and answer list at the end.
Science Module
- You will familiarize yourself with all available questions in the 'Question Run'.
- Correct answers are revealed on a regular basis.
- Questions for which you did not know the answer will be repeated effect.
- For both general and security questions.
Oral Questions
- More than 150 questions with answers.
- List of questions for viewing at random.
- The questions you have read are marked off.
Download the app and learn more at:
www.egzaminlowiecki.pl

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Egzamin Łowiecki
  • Category: Education
  • App Code: pl.egzaminlowiecki.egzaminlowiecki
  • Version: 1.4.5
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 5.43 MB
  • Updated: 2022-05-14