Klaverjassen - Amsterdams 2.0 [free]

Description

Klaverjassen wordt gespeeld door 4 personen. Spelers die tegenover zitten spelen samen (partners). Er wordt met 32 kaarten gespeeld (7 t/m Aas). Het doel
van het spel is om meer punten te verzamelen dan de tegenpartij. Het spel begint met de keuze voor de troefkaart. Je speelt als je denkt dat je meer dan de helft van het
aantal punten kunt halen met de gedraaide troefkaart. Je past als je denkt dat je dat niet kunt halen.


Belote is played by four people. Players who are playing together in front (partners). The game is played with 32 cards (7 t / m Ace). The object of the
game is to collect more points than the opposing team. The game starts with choosing the trump card. You play when you think you can get more than half the number of
points with the twisted trump card. You apply if you think you can not get it.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Klaverjassen - Amsterdams
  • Category: Cards & Casino
  • App Code: nl.zygomatic.amsterdamsklaverjassen
  • Version: 2.0
  • Requirement: 4.0 or higher
  • File Size : 3.8 MB
  • Updated: 2019-10-13