MijnStadHolland 2.68.2 [free]

Description

Heb je een zorgverzekering bij Stad Holland? Dan is deze app voor jou!
• Een overzicht van je polis, handig in de app.
• Snel en gemakkelijk nota's declareren? Met de app fotografeer je ze en stuur je ze naar ons op.
• Digitale nota (pdf-bestand) ontvangen? Deze kan je ook met de app declareren.
• Berichten tussen jou en Stad Holland lezen? In het postvak vind je ze terug.
• Inzicht in je zorgkosten? Het declaratieoverzicht geeft je een overzichtelijk en volledig beeld.
• Controleren of je je premie hebt betaald? Het betaaloverzicht geeft snel antwoord.
• De stand van je eigen risico checken? Binnen een paar seconden ben je op de hoogte.
• Benieuwd of iets vergoed wordt? De app stuurt je snel door naar het vergoedingenoverzicht.
• Zorgpas thuis vergeten? Geen probleem, de app bevat een digitale versie.
• Heb je een vraag? Neem gemakkelijk via de app contact met ons op.


Do you have health insurance from Holland City? Then this app is for you!
• An overview of your policy, handy app.
• Fast and easy note declaring's? With the app you photograph them and send them to us.
• Digital note (pdf file) received? This can also claim the app.
• messages between you and read Holland City? In the Inbox you find them.
• Understanding your health care costs? The declaration list gives you a clear and complete picture.
• Check whether you have paid your premium? The payment summary gives a quick answer.
• The position of checking your own risk? Within a few seconds you informed.
• Wondering if something is reimbursed? The app sends you quickly to the compensation list.
• Zorgpas forgotten at home? No problem, the app includes a digital version.
• Do you have a question? Take easily through the app contact us.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: MijnStadHolland
  • Category: Health & Fitness
  • App Code: nl.stadholland.android.mijnstadholland
  • Version: 2.68.2
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 73.58 MB
  • Updated: 2020-08-01