OuderApp van Konnect 3.19.3 [free]

Description

Met de Konnect OuderApp krijgt u meer inzicht in wat uw kind beleeft tijdens een dag opvang. De OuderApp draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder
en medewerker in een veilige omgeving. Door de tijdlijn ziet u in één opslag de foto’s en het verslag van de dag. In het Postvak leest u de berichten van de groep en kunt u
zelf ook een bericht versturen. Daarnaast heeft u inzicht in de agenda en kunt u de nieuwsberichten en nieuwsbrieven lezen.
Om de OuderApp te gebruiken moet uw kinderopvang organisatie aangesloten zijn bij Konnect. Ook heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, deze ontvangt u via uw
kinderopvang organisatie. Indien uw kinderen bij verschillende opvangorganisaties opvang genieten, die zijn aangesloten bij Konnect, kan er eenvoudig gewisseld worden tussen
de verschillende accounts.


With the Konnect OuderApp you get more insight into what your child experiences during a day care. The OuderApp contributes to better parent communication
between parent and employee in a safe environment. Through the timeline you can see the photos and the report of the day in one store. In the Inbox you can read the messages
from the group and you can also send a message yourself. You also have insight into the agenda and you can read the news items and newsletters.
 
To use the OuderApp, your childcare organization must be affiliated with Konnect. You also need a user name and password, which you will receive through your childcare
organization. If your children receive childcare at different daycare organizations that are affiliated with Konnect, it is easy to switch between the different
accounts.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: OuderApp van Konnect
  • Category: Communication
  • App Code: nl.ouderportaal.ouderapp
  • Version: 3.19.3
  • Requirement: 5.1 or higher
  • File Size : 8.13 MB
  • Updated: 2022-05-13