လိုတရ 2.4.0 [free]

Description

လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေန ့စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လိုတရ အက္ပလီေကးရွင္းကို အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။
သတင္းမီဒီယာေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္မွ ရယူထားေသာ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆုံး ေနာက္ဆုံးရ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူေနမႈဘ၀ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက
နည္းပညာသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီ လိုတရအက္ပလီေကးရွင္း၏ သတင္းစာမ်က္နွာမွတစ္ဆင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႕ႏွင္႔ ရင္းႏွီးျပီးသားျဖစ္ေသာ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည္႕ လိုတရဂိမ္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕၏ ပ်င္းရိဖြယ္ရာ အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆုံးရန္ ၀င္ေရာက္ကစားႏိုင္ျပီး
ေပၚျပဴလာျဖစ္ေသာ ဂိမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလဲ ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။
ထို႔ျပင္ MPT အသံုးျပဳသည့္ လူၾကီးမင္းမ်ားအေနနွင့္ MPT၏ ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္ နွင့္ တျခားအပိုထပ္ေဆာင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၀ယ္ယူျခင္း ဖုန္းေဘလ္နွင့္ပြိဳင့္မ်ား စစ္ျခင္း
ဖုန္းေဘလ္္ထည့္ျခင္းမ်ားကို လိုတရအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။
လိုတရ အက္ပလီေကးရွင္းကို MPT ကြန္ယက္ျဖင့္ ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
ေဒတာကုန္က်မွာကို စိတ္ပူစရာမလိုပဲ အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္းမွာ လိုတရအက္ပလီေကးရွင္းကို ခုပဲအသံုးျပဳလိုက္ပါ။
၀က္ဘ္ဆိုက္: https//:lotaya.mpt.com.mm
လိုတရ Facebook Page: https://www.facebook.com/lotayaportal/


It seems to me that in order to fulfill the needs of daily လိုတရ Action prepared a new application once again.
The media were collected from more than thirty popular Latest News, political, Business, entertainment, 0 topics of living and technology news in real time လိုတရ Action
News of the application will be able to read through.
You are familiar with the ease and simplicity of လိုတရ games until the end of time are likely to see your lazy 0 Reading can play popular games.
In addition, MPT You may wish to use MPT to listen to music and other additional services 0 phone bills and purchasing Points through phone ဘေလ်် လိုတရ available via an
application.
လိုတရ an application used for free by the MPT network data.
The cost data anywhere, anytime without having to worry လိုတရ using an application thing.
0 Web site: https //: lotaya.mpt.com.mm
လိုတရ Facebook Page: https://www.facebook.com/lotayaportal/

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: လိုတရ
  • Category: News & Magazines
  • App Code: mm.com.mptvas.lotayamm
  • Version: 2.4.0
  • Requirement: 4.3 or higher
  • File Size : 8.69 MB
  • Updated: 2018-12-30