Базар-Коргон Жарнамасы 2.1.0 [free]

Description

Базар-Коргон Жарнамасы - бул Базар-Коргон районунун тургундарына атайын арналып жасалган, заманбап, жарыя жарнак берүү сайты.
Сиздер жарыяларды оңой кароо жана бат табыш үчүн, эң керектүү категорияларды кошконбуз. Негизги категориялар: Автоунаалар, Айыл чарба, Буюмдар, Электроника, Кызматтар,
Жумуш.


Bazar-Korgon Zharnamasy - Bazar-Korgon bul. Districtunun turgundaryna atayyn arnalip zhasalgan, zamanbap, zharyya zharnak berүү sites.
Sizder zharyyalardy oңoi karoo zhana bat tabysh үchүn, eң kerektүү category of lardy koshkonbuz. Negizgi category: Avtounaalar, Aiyl charba, Buyumdar, Electronics,
Kyzmattar, Zhumush.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Базар-Коргон Жарнамасы
  • Category: Shopping
  • App Code: kg.dev.bk_ads
  • Version: 2.1.0
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 10.99 MB
  • Updated: 2022-05-15