AndroKat: Android és Katolikus 2.994 [free]

Description

Az AndroKat 2012.10.09-én indult el, mint magyar katolikus alkalmazás android operációs rendszerrel működő okostelefonra.
MOTTÓ
"Az istentisztelet, az erkölcsi élet, a hivatalok és funkciók s minden más arra való az Egyházban, hogy ezt az isteni szeretetet viszonozza Istennek, illetve megjelenítse,
közvetítse a világ számára." (Barsi Balázs)
CÉLJA
Egyesíteni – amennyire lehet – a jelenleg elérhető katolikus mobil alkalmazások nyújtotta lehetőségeket és internetes szolgáltatásokat (pl. RSS hírek).
SZOLGÁLTATÁSOK
# Online rádiók
(Vigyázat, Wifi-s internet kapcsolattal ajánlott használni, mobilnet-tel sokba kerülhet) Katolikus Rádió, Mária Rádió, Vatikán rádió magyar adása, Szent István Rádió,
Mária Rádió Délvidék, Erdély és Szlovák Rádió, Ez az a nap Rádió. Amelyik rádiónak van, ott látszik a műsor lista is.
# RSS hírcsatornák
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu és a bonumtv.hu weboldalaktól
# Evangélium és elmélkedés
Barsi Balázs/Telek Péter-Pál (Magasság és mélység), Horváth István Sándor, Fokoláre Életigéje, Napi evangélium és olvasmányok, Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai,
Pio atya és II. János Pál pápa breviáriuma, Keresztes Szent János aranymondásai, Kis Szent Teréz és Teréz anya és Vianney Szent János breviáriuma, Ferenc pápa twitter
üzenetei, Böjte Csaba gondolatai
#Hanganyagok
Jezsuita napi-útra-való, Barsi Balázs, Pál Feri atya prédikációi és kedd esti beszédek és Horváth István Sándor atya napi evangélium és elmélkedések
#Blogok
777blog.hu
#Keresztút
II. János Pál Pápa elmélkedése
# Weboldalak
A szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu és a katekizmus weboldalak megjelenítése. Csak internetkapcsolattal működik!
#Videók
Videók Keresztényélet oldaláról. Csak internetkapcsolattal működik!
# Imádságok
Legfontosabb, legismertebb imák gyűjteménye
#Gyónás előkészítő
Ima. Lelki tükör, lelki olvasmányok. A gyónás menete, leírása.
#Letölthető könyvek
Könyvek letöltéséhez internetkapcsolat szükséges. Olvasásukhoz egy ePUB olvasó alkalmazás szükséges.
# Napi szent
Az uj.katolikus.hu oldal alapján.
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
# Offline mód
Az alkalmazás alapvetően offline üzemmód használatát is hivatott segíteni. Vagyis az első internet kapcsolat létrejöttekor, az alkalmazás letölti a telefonra a legfrissebb
anyagokat, így onnantól akár internet nélkül is olvashatóak az anyagok. Hasznos lehet mondjuk reggel még otthon "betárazni" a telefont, így már buszon és metróban már
olvashatjuk is kedvenc dolgainkat.
Nyilvánvaló, hogy állandó internet kapcsolatot igénylő szolgáltatásokra ez nem igaz. Úgy mint online rádió és Miserend.
# Kedvencek
Olvasható anyag elmenthető a kedvencekbe.
Mivel a telefonon tárolt offline anyagok időközönként cserélődnek, így ha valamit megszeretnénk hosszabb ideig tartani, azt érdemes a kedvencekbe menteni.
# Megosztás
Olvasható anyag megosztható mással a telefonon korábban telepített alkalmazásokkal, ami erre képes (pl. Gmail és egyebek)
# Beállítás menü
A beállításoknál állítható a betűméret.
Hány darab anyag tárolódjon a telefonon (offline adatbázis). Ezzel elkerülhető, hogy ez az alkalmazás túl sok helyet foglaljon el a telefonon.
Illetve itt törölhető a kedvencek és az offline adatbázis a telefonról. Utóbbi természetesen újra feltöltődik a legelső internetre kapcsolódás alkalmával.
Állítható mely tartalmak jelenjenek meg az alkalmazásban.
# Kapcsolat
E-mail elérhetőség a fejlesztőknek, akik nyitottak minden ötletre, kívánságra és észrevételre.


The Androkid on 10.09.2012 started as a Hungarian Catholic app that android smartphone operating system.
MOTTO
"The worship, the moral life, and for all other departments and functions in the Church were to reciprocate this divine love of God and show, broadcast to the world."
(Balazs Barsi)
ITS GOAL
Merge - as far as possible - and offer Internet services (such as news RSS.) On the currently available mobile applications Catholic.
SERVICES
Online radio stations #
(Warning, it is recommended to use Wifi and internet connection can be costly mobile internet-tel) Catholic Radio, Radio Maria, Vatican Radio Hungarian administration, St.
Stephen Radio, Radio Maria of Serbia, Transylvania and Slovak Radio, Radio This is the day. That radio has, it seems the program list.
RSS feeds #
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu and Web pages bonumtv.hu
Gospel and meditation #
Barsi Balázs / Plot Peter and Paul (height and depth), István Sándor Horváth, Word of Life Focolare, and daily gospel readings, St. Ignatius of Loyola assorted thoughts,
and Padre Pio II. Pope John Paul II breviary, golden sayings of St. John of the Cross, St. Teresa Small and Mother Teresa and St. John Vianney breviary, Pope Francis
twitter messages, Csaba Böjte thoughts
#Hanganyagok
Jesuit-day-trip to Balázs Barsi, Feri Father Paul's sermons and speeches Tuesday night and Father Sandor Istvan Horvath daily gospel and Reflections
#Blogok
777blog.hu
Crossroads #
II. Pope John Paul meditation
# Websites
The szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu and catechism Web page. works only with an internet connection!
#Videos
Videos Christian Life page. works only with an internet connection!
Prayers #
Most importantly, the best-known collection of prayers
Preparatory Confession #
Prayer. Spiritual mirror, spiritual readings. The confession turns description.
# Downloadable Books
An Internet connection to download books. To read ePUB necessary for a reader application.
Holy Day #
Based on uj.katolikus.hu page.
ADDITIONAL SERVICES
# Offline Mode
The application is basically designed to help you use offline mode as well. That is the first internet connection is established, the application is downloaded to your
phone with the latest materials, so from that point can be read even without an Internet materials. It can be useful even at home in the morning, say, "betárazni" on the
phone, so I have already read in the bus and the subway is your favorite stuff.
It is obvious that services that require a permanent Internet connection that is not true. Such as online radio and the Order of Mass.
# Favourites
Read material can be saved as Favorite.
As materials stored offline on your phone are replaced periodically, so if something we would like to keep a long time, it should be saved as Favorite.
# Share
Read the materials shared by someone else previously installed apps on your phone that is able to do so (eg. Gmail, and others)
# Setup Menu
adjust the font settings.
How many pieces of material to store the phone (offline database). This avoids the need to use this book too much space on your phone.
Or in favorites can be deleted and offline data from your phone. The latter, of course, re-charged during the first Internet connection.
Content that can appear in the application.
Contact #
E-mail access for developers who are open to all ideas, request and take notice.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: AndroKat: Android és Katolikus
  • Category: Lifestyle
  • App Code: hu.AndroKat
  • Version: 2.994
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 5.64 MB
  • Updated: 2019-12-03