Zalo Ads 1.4.0.20180312 [free]

Description

Zalo Ads – hệ thống thiết lập quảng cáo tự động theo giá đấu thầu trên hệ thống Nhật ký người dùng và network của Zalo. Với ứng dụng Zalo Ads, bạn sẽ quản lý chiến dịch
quảng cáo của mình dễ dàng trên điện thoại. Trực tiếp, nhanh chóng và theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tiện lợi.
=> Tạo / chỉnh sửa quảng cáo, nhóm đối tượng
=> Nhận thông báo từ hệ thống về trạng thái quảng cáo
=> Theo dõi hiệu quả chi tiết từng chiến dịch quảng cáo theo thời gian thực
=> Quản lý chi phí quảng cáo dễ dàng.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Zalo Ads
  • Category: Business
  • App Code: com.zing.zaloads
  • Version: 1.4.0.20180312
  • Requirement: 4.0.3 or higher
  • File Size : 3.65 MB
  • Updated: 2018-03-14