FVideo-电影电视剧动漫资讯 4.0.7 [free]

Description

FVideo-电影电视剧动漫免费资讯。

产品特点:
- 快捷搜索。

- 电影 ,电视剧, 动漫 ,综艺 多种类型。

- 多种聚合视频线路。

- 在线流媒体电影。

- 视频播放器可以支持市面上几乎所有的视频格式,包括mp4, flv, avi, 3gp, webm, ts, ogv, m3u8, asf, wmv, rm, rmvb, mov, mkv等18种视频格式。

- 支持DLNA 多屏互动。

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: FVideo-电影电视剧动漫资讯
  • Category: Entertainment
  • App Code: com.zhongqi.fvideo
  • Version: 4.0.7
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 7.19 MB
  • Updated: 2018-08-21