Change 66 6.0.5 [free]

Description

Change 66 - Din endringsagent
Å gjøre positive forbedringer av arbeidsmåter og adferd kan være krevende og utfordrende. Change66 sammen med analyseverktøyene på www.wisehouse.no hjelper deg med dette.
Fra min profil velger du en av X- modellene for å gjennomføre en nå-situasjonsanalyse og prioritere det viktigste du skal gjøre noe med. Dette beskriver du i dine notater og
overfører til Change 66.
Du kan velge bland områder som: Lederutvikling, prosjektarbeid, effektive ledergrupper og tema, effektive møter, medarbeiderutvikling og personlig utvikling.


Change 66 - Your change agent
Making positive improvements in working methods and behavior can be challenging and challenging. Change66 together with the analysis tools at www.wisehouse.no helps you with
this. From my profile, choose one of the X models to conduct a nu-situ analysis and prioritize the most important thing to do with. This describes you in your notes and
transfers to Change 66.
 
You can choose from areas like: Manager Development, Project Work, Effective Leadership and Theme, Effective Meetings, Employee Development and Personal Development.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Change 66
  • Category: Personalization
  • App Code: com.wisehouse.change66v2
  • Version: 6.0.5
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 6.79 MB
  • Updated: 2022-05-15