La bàn phong thủy Việt 3.1.7 [free]

Description

Không phải cứ đặt hướng Thiên Y là tốt, hướng Ngũ Quỷ là xấu. Xấu hay tốt còn phụ thuộc người xem muốn xem cho vị trí nào: nơi tiếp nhận hưng khí hay nơi
xả ô uế.
Nơi khởi đầu, tiếp nhận sinh khí cần đặt ở cung tốt: Thiên Y, Sinh Khí, Phúc Đức, Phục vị.
Ví dụ: cửa chính vào nhà, cửa bếp, phòng ngủ, phòng làm việc.
Nơi xả ô uế cần đặt ở nơi: Ngũ Quỷ, Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Họa Hại...
Ví dụ: nhà tắm, nhà kho, bếp, ống khói.
Chú ý: Vui lòng để xa thiết bị khỏi các vật dụng gây tác động lên từ trường như:
+ Các thiết bị điện: tủ lạnh, ti vi, lò vi sóng, ổ điện, quạt ....
+ Các vật dụng có tính từ hoặc lưu từ kích cỡ lớn như: sắt thép, nam châm, nam châm điện...
+ Không sử dụng la bàn khi đứng cạnh các khối bê tông cốt thép dày.
Khoảng cách khuyến nghị: từ 3 mét trở nên để đảm bảo độ chính xác.
Ứng dụng La bàn phong thủy Việt cung cấp
+ 12 loại la bàn bao gồm: la bàn hướng, la bàn La Kinh, la bàn Bảo Châu, la bàn Kim Lâu và 8 loại la bàn khác ứng với từng độ tuổi.
+ Cung cấp tính năng xem hướng xây nhà có hợp với tuổi của gia chủ.
+ Cung cấp tính năng chọn năm xây nhà dựa trên giới tính, xem Kim Lâu gia chủ, xem Hoang Ốc, Thái Bạch và Tam Tai.
+ Đưa người dùng tiếp cận sâu hơn với các vấn đề về phong thủy, cách sắp xếp, xem hướng các phòng...
+ Sử dụng la bàn luôn cho kết quả chính xác, kể cả khi bị nghiêng.
La bàn phong thủy Việt bao gồm 2 phiên bản miễn phí và thu phí. Sự khác biệt chính giữa 2 phiên bản:
+ Miễn phí: có quảng cáo, không cam kết hỗ trợ cập nhật phiên bản mới.
+ Thu phí: không có quảng cáo, hỗ trợ cập nhật phiên bản mới liên tục, bổ sung tính năng mới.


Not every book is a good guide Thien Y, direction Devils Marble bad. Good or bad depends viewers want to watch for any position: manic receiving exhaust
gases or polluted places.
Where to start, receiving the supply of gas need to set good: Celestial, Concentrate, Beatitudes, Restoration position.
For example, the main door to the house, the kitchen door, bedroom, office.
Discharging polluted places need to put in place: the Five Devils, suicide, Clerk Sat, Hoa Hai ...
For example, bathroom, barn, kitchen, chimney.
Note: Please leave the remote device from the impact on supplies from fields such as:
+ Electrical appliances: refrigerators, televisions, microwaves, electric drive, fan ....
+ The magnetic objects or save from the large sizes such as steel, magnets, magnet ...
+ Do not use the compass while standing beside the thick reinforced concrete blocks.
Distance recommendation: from 3 meters or so to ensure accuracy.
Feng shui compass applications Vietnam provided
+ 12 types of compasses include: compass direction, compass La Beijing, Bao Chau compass, compass Kim Lau and other 8 kinds of compass for each age.
+ Offer to look towards building fits with the age of the owner.
+ Provides building features five selected based on gender, homeowners see Kim Lau, see Wild Snails, Thai and Tam Tai Bach.
+ Give users a deeper approach to the issues of feng shui, how to sort, view towards the room ...
+ Use the compass always give accurate results, even when tilted.
Feng shui compass Vietnam including 2 free version and a fee. The main difference between the two versions:
+ Free: ads, no commitment to support the new version update.
+ Fee-: no ads, supports the new version updated constantly, additional new features.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: La bàn phong thủy Việt
  • Category: Tools
  • App Code: com.vntech.laban.free
  • Version: 3.1.7
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 6.53 MB
  • Updated: 2019-12-03