Tam Quốc Loạn Đả 3.2.9 [free]

Description

(Tam Quốc Loạn Đả) Tam Quoc Loan Da - Game Thẻ Tướng phong cách hoàn toàn mới.
Gần một trăm nhân vật với tích cách, chỉ số và bộ kĩ năng khác nhau, mỗi nhân vật đều có cách build đồ và sắp xếp vào vị trí khác nhau trong trận đồ.
Nét đặc sắc:
Hệ thống kĩ năng (skill) phong phú nhất hiện nay, hiệu ứng đẹp mắt và hoành tráng
Game đòi hỏi tư duy chiến thuật, kĩ năng PvP, KHÔNG cần cày kéo, KHÔNG nạp tiền lên VIP. Dựa vào tính xung khắc của tướng và khả năng dồn sát thương, đội hình ra trận và
cách lên đồ sẽ quyết định thắng bại của trận đấu.
Trong thế giới của Tam Quốc Loạn Đả, bạn có thể Vượt Ải để luyện cấp, kiếm đồ hoặc Thách Đấu với người chơi khác để tranh thứ hạng
Người chơi trong cùng bang hội có thể giúp đỡ nhau vượt ải, thách đấu để bang ngày càng vững mạnh
Hãy tải Tam Quốc Loạn Đả ngay hôm nay và tham gia vào nhiều sự kiện tranh tài thú vị


(Three Kingdoms Loan) Loan Da Tam Quoc - Chess Game Card completely new style.
Nearly a hundred characters with personality, the index and the different skills, each character has maps and arrangement builds on different positions in the battle
map.
Excellent features:
System skills (skills) are now the most abundant, nice effects and epic
The game requires strategic thinking, skills, PvP, NO plowing, NOT recharge up VIP. Based on the conflict of generals and cumulative damage ability, team battles, and how
to map that will determine victory or defeat of the game.
In the world of Three Kingdoms Loan, you can Conquering Ai to leveling, make maps or challenge other players to compete rank
Players in the same guild can help each other overcome frontier, challenged to state stronger
Download Three Kingdoms Loan today and engage in many interesting events to compete

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Tam Quốc Loạn Đả
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: com.tamquoc.myg
  • Version: 3.2.9
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 83.97 MB
  • Updated: 2018-08-13