Pancake v2 17 [free]

Description

Giải pháp bán hàng qua page facebook toàn diện, hiệu quả. Quản lí danh sách khách hàng, tin nhắn, bình luận, tình trạng đơn hàng, gửi hàng nhanh chóng trên
web và di động .


Solution sales via facebook page comprehensive, effective. Manage customer lists, messages, comments, order status, shipping quickly on the web and
mobile.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Pancake v2
  • Category: Business
  • App Code: com.pancake_v2
  • Version: 17
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 46.87 MB
  • Updated: 2019-12-03