Mobildiri 21 [free]

Description

Mobildiri Veli Bilgilendirme Programı - Veli Sistemi
Anaokulu ile veli arsında online köprü kuran Mobildiri, velinin kendi çocuğunun bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Veli çocuğunun yemek listesi, aylık
program, bülten gibi bilgi amaçlı bilgilerine ulaşabildiği gibi, çocuğunun resimlerine de ulaşabilmektedir. Ayrıca kurumla ve öğretmeniyle mesajlaşarak anında bilgi sahibi
olabilmektedir.
Çocuklarının sağlık durumları takibinde ilaç bilgisi ve veriliş saat, dozaj bilgisini okul öncesi kuruma online yollayabilmektedir. İlaç verildiğinde veliye ilaç
verildiğine dair bilgi mesajıyla gelmektedir.
Gelişme çağındaki çocukların yemek takibini yapmak her veli istemektedir. Mobildiri sabah, öğle, ikindi vakitlerinde çocukların nasıl yemek yediği ile ilgili bilgiyi de
veliye sunmaktadır.
Mobildiri Veli Bilgilendirme Programı - Öğretmen Sistemi
Mobildiri öğretmenle veli arasında hızlı bilgi paylaşımını sağlayarak zamandan tasarruf yapmasının yanında veliye doyurucu ve hızlı bilginin ulaşmasını
sağlamaktadır.
Öğretmen veliye anlık çektiği fotoğrafları çocuğun velisine hemen yollayarak o anın yaşamasını sağlamaktadır. Ayrıca veliye çocukların öğün öğün yedikleri yemek
bilgilerini, ilaç takibi bilgisini de gönderebilmektedir.
Öğretmen veliyle anlık mesajlaşarak bilgi akışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzun telefon görüşmelerini azaltarak verimli zaman kullanımı sağlanmaktadır.


Mobile Parent Information Program - Parents System
Ars parents in the preschool online Bridging Mobile, providing the parents to reach quickly the information of their child. Parents of the children's menu, monthly
programs, such as contact information for the information bulletin is also available on the picture of the child. In addition to exchanging messages with a dry and
teachers to be able to have instant information.
Children's health status and delivery time of follow-up drug information, dosage information can be sent online pre-school institution. When administered post information
that comes with the given parent drug.
Developments in the age of the children eat every parent wants to keep track of. Mobile morning, noon and afternoon time information about their children how to eat it
also offers to parents.
Mobile Parent Information Program - Teacher System
among parents to teach mobile next to save time by providing fast information sharing, provide the parents reach a satisfactory and rapid knowledge.
Teachers photographs taken immediately by sending instant parents to ensure that the child's parents are living the moment. In addition, parents of children eating their
meal meal meal information, the drug can also send follow-up information.
Teachers can provide instant information flow exchanging messages with velor. Thus, efficient use of time by reducing unnecessary long phone calls are provided.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Mobildiri
  • Category: Education
  • App Code: com.mobildiri.mobildiri
  • Version: 21
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 53.99 MB
  • Updated: 2021-04-09