IBOM PRO 1.1.4 [free]

Description

Cập nhật giao diện để tăng trải nghiệm người dùng
Thêm các tính năng: Quản lý vật tư, Quản lý thiết bị, Quản lý kế hoạch
Fix các bug liên quan đến quy trình, chức năng quản lý yêu cầu, quản lý sự kiện, quản lý công việc

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: IBOM PRO
  • Category: Tools
  • App Code: com.isoftco.ibom
  • Version: 1.1.4
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 35.07 MB
  • Updated: 2022-06-23