Deck Heroes: Düello 12.3.0 [free]

Description

Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla her desteeşsiz.Olağanüstü, yüksekkalite HD
grafiklerlegözlerinizişenlendirin, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizemli, muhteşemDeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedalın. Şuandabaşlamaktandahaiyibir zaman yok!
Meydanokumayıkabuledinvekendinizgörün.
ÖZELLİKLER
✔ÜcretsizOyna
✔DurmaksızınOynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztaktikler size kesinlikleoyunabağlayacak.
✔DünyalarSavaşı
Dörtırktaordunudiz.– İnsan, Fae, MortiiveNeander.
✔GörkemliÇizimler
Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştirildi, canlırenklerKahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçirecek.
✔MaceraSeniÇağırıyor!
Dopdoludetaylıharitalar, labirentler, testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliyor.
✔DünyaÇapıAksiyon!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanverici kart macerasınınendişesinitecrübeediyor.
✔Adrenalin DoluEtki!
Zindanlar, yarışmalarvedahafazlasıiçin: bubirPvPlimanı!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ
Fansayfası: https://www.facebook.com/DeckHeroesTR/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/


Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla Were each desteeşsiz.olağanüs, yüksekkalit HD
grafiklerlegözlerinizişenlendir's, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizeml of muhteşemdeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedal in. Şuandabaşlamaktandahaiyib is no time!
The Meydanokumayıkabuledinvekendinizgör.
FEATURES
✔ücretsizoyn to
✔durmaksızınoynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztak Join kesinlikleoyunabağla to you.
✔dünyalarsavaş the
Dörtırktaordunudiz.- human Fae is mortiiveneand.
✔görkemliçizim on
He Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştiril will canlırenklerkahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçir.
✔maceraseniçağırıy it!
Dopdoludetaylıharit, mazes are testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliy.
✔dünyaçapıaksiyo's!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanveric the card macerasınınendişesinitecrübeediy.
✔Adrenal the doluet that!
Dungeons, the yarışmalarvedahafazlasıiç: bubirpvplim NEW!
COMMUNICATION WITH US NOW
Fansayfa of: https://www.facebook.com/deckheroestr/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Deck Heroes: Düello
  • Category: Cards & Casino
  • App Code: com.igg.android.deckheroestr
  • Version: 12.3.0
  • Requirement: 2.3.3 or higher
  • File Size : 51.06 MB
  • Updated: 2018-11-11