LIAN - BẢO HIỂM 24/7 2.1.18 [free]

Description

Ứng dụng bảo hiểm LIAN – Mua 1 phút, bồi thường 30s
Ứng dụng di động Lian là sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Thị Kim Liên. Ứng dụng Lian cho phép mọi người dân Việt nam có thể đăng ký các gói bảo hiểm phi nhân thọ chỉ trong
3 bước đơn giản, thanh toán trực tuyến và nhận chứng nhận bảo hiểm điện tử chỉ trong vòng 1 phút. Ứng dụng Lian cũng cho phép người dân yêu cầu Bồi thường theo gói bảo
hiểm đăng ký một cách tự động, thời gian thanh toán vào tài khoản ngân hàng của khách hàng chỉ với tốc độ vô địch chưa đầy 30s kể từ khi chụp các giấy tờ theo yêu cầu và
được phê duyệt
Ứng dụng Lian ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất hiện nay như Chữ ký điện tử, Chứng nhận điện tử qua Blockchain nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, minh bạch , tra cứu mọi
lúc mọi nơi.
Các tính năng nổi bật của Ứng dụng Lian
1. Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua 3 bước trong 1 phút
2. Thanh toán bảo hiểm không cần xác minh trong thời gian tối đa 24h
3. Sử dụng Công nghệ chữ ký điện tử của tập đoàn Viettel
4. Áp dụng công nghệ Blockchain cho Chứng nhận điện tử
5. Giao diện thân thiện dễ sử dụng
6. Tra cứu dễ dàng, hỗ trợ 24/7
7. Là công cụ giúp cho mọi người có thể kiếm thêm thu nhập cao, ổn định
LIAN – Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Thị Kim Liên


Apply LIAN insurance - Buy 1 minute, 30s compensation
Lian mobile application is a technology product of Madam Do Thi Kim Lien. Lian application allows all Vietnamese people to register non-life insurance packages in 3 easy
steps, pay online and get an electronic insurance certificate in just one minute. Lian's application also allows people to claim for automatic subscription premiums
automatically, paying customers' bank accounts at just under 30 seconds of taking the paper. sheets as required and approved
Lian application application of the most modern technologies such as Electronic signature, Electronic certificate through Blockchain to ensure absolute safety,
transparency, look up wherever.
Highlights of Application Lian
1. Get the electronic insurance certificate in 3 steps in 1 minute
2. Insurance payments do not need to be verified for up to 24 hours
3. Using the e-signature technology of Viettel Group
4. Apply Blockchain technology for electronic certification
5. User-friendly interface
6. Easy lookup, 24/7 support
7. A tool to help people earn more high income, stability
LIAN - Technology products of Madam Do Thi Kim Lien

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: LIAN - BẢO HIỂM 24/7
  • Category: Tools
  • App Code: com.gvtechcom.lian
  • Version: 2.1.18
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 46.02 MB
  • Updated: 2019-06-21