Krzyżówki po polsku 1.7.6 [free]

Description

Czy chcesz zagrać i sprawdzić swoją wiedzę? To ta gra jest dla Ciebie!
Gry słowne to najlepsze ćwiczenia dla mózgu i świetny sposób na poprawę ortografii. Krzyżówki po polsku to klasyczna gra słowna w nowoczesnej, wciągającej wersji.
FUNKCJE
• Gra, która pomoże Ci ćwiczyć umysł, poszerzyć słownictwo i kulturę.
• Gra "Krzyżówki po polsku" jest całkowicie darmowa! Nie ma żadnych ukrytych płatności!
-- Odpowiedzi są natychmiast sprawdzane.
-- Jeśli nie znasz odpowiedzi, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy.
• Ogromna lista słów. Ponad 3500 unikalnych pytań.
-- Setki krzyżówek w języku polskim.
• Nie jest wymagane połączenie internetowe.
• Dobra gra dla dzieci, dorosłych, każdy kto kocha łamigłówki, puzzle mózgu, łamigłówki, gry pamięci i trenerów pamięci.
• Gra posiada łatwy w użyciu interfejs.
-- Zaprojektowany do zabawy gry od najmniejszych telefonów komórkowych do największych tabletek.
-- Aplikacja zajmuje bardzo mało pamięci, zawsze się zmieści na Twoim telefonie.
• Gra "Krzyżówki po polsku" jest prosta do opanowania i zapewnia świetną rozrywkę. Ta aplikacja daje ci prawo do ostatecznego do gry tak, jak chcesz.
• Krzyżówki po polsku jest stale rozwijana. Słownik haseł będzie stopniowo powiększany w ramach kolejnych aktualizacji.
E-MAIL
[email protected]
Strona Główna
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8087690677787104388


Do you want to play and test your knowledge? Then this game is for you!
Word Games is the best exercise for the brain and a great way to improve your spelling. Crosswords in Polish is a classic word game in a modern, captivating version.
FUNCTIONS
• A game that help you train your mind, expand vocabulary and culture.
• Game "Crosswords Polish" is completely free! There are no hidden payments!
- The answers are immediately checked.
- If you do not know the answer, you can take advantage of free help.
• A huge list of words. More than 3500 unique questions.
- Hundreds of crosses in Polish.
• No Internet connection is required.
• A good game for children, adults, everyone who loves puzzles, brain puzzle, puzzles, memory games and memory trainers.
• The game has easy to use interface.
- Designed to play the game from the smallest to the largest mobile tablets.
- The application takes very little memory, always fit on your phone.
• Game "Crosswords Polish" is easy to learn and provides great entertainment. This app gives you the right to the final game the way you want.
• Crosswords after Polish is constantly evolving. Glossary terms will be gradually magnified in the context of subsequent updates.
E-MAIL
[email protected]
Home
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8087690677787104388

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Krzyżówki po polsku
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: com.fgcos.crossword_pl_krzyzowka
  • Version: 1.7.6
  • Requirement: 4.1 or higher
  • File Size : 2.32 MB
  • Updated: 2019-10-13