Wykreślanka 1.5 [free]

Description

Zagraj w darmowe klasyczne wyszukiwanie słów. Znajdź ukryte słowa i uzyskaj najwyższe wyniki!
- Wykreślankapuzzle w różnych poziomach trudności, począwszy od malego 9x9 do średniego 11x11 lub dużego 13x13
- Nigdy nie będziesz powtarzał tego samego puzzle! Nieograniczone możliwości!
- Kolorowy, nowoczesny design i zabawne motywy.
- Tablica rekordów i wysokie wyniki.
- 3 poziomy trudności: Łatwy, Normalny i Trudny.
10 różnych kategorii
- Słownik
- Ubrania
- Sport
- Jedzenie
- Zwierzęta
- Ciało
- Kraje
- Kuchnia
- Edukacja
- Podróż


Play free classic word search. Find hidden words and get the highest scores!
- Copy the puzzle in different difficulty levels, from small 9x9 to medium 11x11 or large 13x13
- You will never repeat the same puzzle! Endless possibilities!
- Colorful, modern design and fun themes.
- Record table and high scores.
- 3 difficulty levels: Easy, Normal and Difficult.
10 different categories
- Dictionary
- Clothes
- Sport
- Food
- Animals
- Body
- Countries
- Kitchen
- Education
- Journey

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Wykreślanka
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: com.e3games.wordsearchpolish
  • Version: 1.5
  • Requirement: 4.0.3 or higher
  • File Size : 2.43 MB
  • Updated: 2019-03-15