Cestovne naklady 5.2 [free]

Description

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu
za spotrebované pohonné látky.
Aplikáciu je možné použiť aj na osobné účely v prípade, že je potrebné rovnomerne rozpočítať náklady na všetkých cestujúcich.
Cestovné náhrady pri použití vlastného vozidla:
Sumy náhrad za každý 1 km jazdy od 1.6.2019:
0,193 EUR - osobné cestné motorové vozidlá
0,053 EUR - jednostopové vozidlá a trojkolky
---------------------------------------------------------------


The calculation of travel allowances when employees use their own vehicle on a business trip will determine the amount of compensation from the employer for
each 1 km of driving plus compensation for fuel consumed.
The application can also be used for personal purposes if it is necessary to evenly calculate the costs for all passengers.
Travel allowances when using your own vehicle:
Amounts of compensation for each 1 km of driving from 1.6.2019:
0.193 EUR - passenger road motor vehicles
EUR 0.053 - single-track vehicles and tricycles
-------------------------------------------------- -------------

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Cestovne naklady
  • Category: Travel & Local
  • App Code: com.dula.cestnahr
  • Version: 5.2
  • Requirement: 6.0 or higher
  • File Size : 3.87 MB
  • Updated: 2021-02-23