ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2.3.5 [free]

Description

keywords = ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนยากจน แอปพลิเคชันยากจน ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แอปพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. หรือ OBEC
พัฒนาระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
Naresuan/NU App

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  • Category: Education
  • App Code: com.cct
  • Version: 2.3.5
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 8.26 MB
  • Updated: 2018-06-28