آنفالویاب اینستاگرام 35.0.0 [free]

Description

ابزاری مهم برای مدیریت فالوئر ها و فالوشده های اینستاگرام شما
هیچکدام از اطلاعات خصوصی مانند رمز شما در برنامه ذخیره نمی شود
دغدغه های اینستاگرام به پایان رسید
امکانات آنفالویاب (آنفالویاب اینستاگرام | روح یاب ) :
آنفالو از 100 نفر تا بی نهایت در ساعت
مشاهده فالوبک نداده ها
آنفالوی خودکار
مشاهده طرفدار ها و تغییر در فالوئر ها
مشاهده بهترین و بدترین فالوئر ها
مشاهده بهترین لایک کننده ها
مشاهده بدترین لایک کننده ها
مشاهده فالوئر های روح
مشاهده آنالیز و برآورد پست ها
بروزرسانی با سرعت بالا
و....
با این برنامه دیگر نیازی به نمونه های خارجی ندارید
اصطلاحات برنامه :
فالوئر : کسانی که شما را در اینستاگرام دنبال کرده اند
فالوئینگ : اشخاصی که توسط شما دنبال می شوند
طرفدار ها : کسانی که شما را فالو و لایک کرده اند اما شما آنها را فالو نکرده اید
فالو بک نداده : اشخاصی که توسط شما فالو یا دنبال شده اند اما شما را دنبال نمی کنند
منقابل : اشخاصی ک متقابلا شما را دنبال یا فالو کرده اند و توسط شما نیز فالو شده اند
بهترین و بدترین لایک کننده ها : اشخاصی که شما را بیشترین لایک کرده اند یا کسانی که کمترین لایک را کرده اند
بهترین فالوئر ها : اشخاصی که تمامی پست های شما را لایک کرده اند
فالوئر های روح : اشخاصی که هیچگونه کامنت یا لایکی برای شما انجام نداده اند
و...
کاری از : گروه بهداد سیستم ایرانیان
برچسب ها: لایک بگیر اینستاگرام - فالوئر بگیر اینستاگرام - دانلود اینستاگرام - آنفالوئرهای ایسنتاگرام - اینستا - آنفالو - لایک - فالوئر - اینساگرام - اینستاگ - اینست - بلاک
- فالو - کامنت - اینستافالوئر - فالوئینگ


An important tool for managing your Instagram flavors and flavors
No private information like your password is stored in the program
Instagram Concerns Ended
Influenza Features (Angstrom | Instagram | Spirit Finder):
Influenza from 100 to infinity per hour
Do not see Falobec
Automatic Antivirus
View fans and change the flavors
See the best and worst flavors
See the best icons
View the worst icons
View Spiritual Flowers
View analytics and estimate posts
High speed update
And....
With this program you do not need any external samples
Program terms:
Fallover: Those who follow you on Instagram
Fallouin: The people who follow you
Proponents: Those who have fooled and liked you, but you did not flatter them
Falun: People who are followed by you or not follow you
Interests: People who follow you or have fallen victim to you and have fallen victim to you.
The best and worst lickers: the people who liked you most or those who have the least liked
Best Falers: People who have liked all your posts
Soul Foolers: People who have not made any comments or comments for you
And...
Work from Behdad Group of Iranian Systems
Tags: Instagram Laykit - Fallover Instagram Catch - Download Instagram - Illustrator Absinthe - Insta - Influx - Layk - Fallour - Insagram - Instagram - This - Block -
Fallout - Commented - InstaFlower - Fallouin

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: آنفالویاب اینستاگرام
  • Category: Communication
  • App Code: com.behdadsystem.checkflw
  • Version: 35.0.0
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 6.87 MB
  • Updated: 2018-08-20