Học tiếng Trung giao tiếp cho Người Việt - Awabe 1.0.6 [free]

Description

Tiếng Trung giao tiếp chứa hơn 2000 câu thường được sử dụng trong giao tiếp của người Trung Quốc và từ vựng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày rất phù hợp cho khách du
lịch và người mới bắt đầu học tiếng Trung.
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
* Trên 2000 từ, cụm từ, câu giao tiếp.
* Giao diện thân thiện và hiện đại, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt
* Dễ dàng quản lý và luyện tập trên cái từ vựng, câu yêu thích của bạn.
* Nhắc nhở học từ hoặc cụm từ yêu thích
* Không cần kết nối internet
* Luyện nói tiếng Trung trên ứng dụng
* Luyện nghe hiệu quả
* Thực hiện nhiều bài kiểm tra
* Công nghệ thu âm giọng đọc
100 CHỦ ĐỀ:
Chứa hơn 2000 cụm từ, câu giao tiếp tiếng Trung cần thiết trong 100 loại sau đây.
"Người" "Gia đình" "Làm quen" "Ở trường học" "Đất nước và ngôn ngữ" "Đọc và viết" "Số" "Giờ" "Ngày trong tuần" "Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai" "Tháng" "Đồ uống" "Công việc"
"Màu" "Hoa quả / Trái cây và thực phẩm" "Mùa trong năm và thời tiết" "Ở trong nhà" "Dọn dẹp nhà" "Ở trong bếp" "Cuộc nói chuyện nhỏ 1" "Cuộc nói chuyện nhỏ 2" "Cuộc nói
chuyện nhỏ 3" "Học ngôn ngữ" "Cuộc hẹn" "Ở trong phố" "Trong thiên nhiên" "Ở khách sạn – sự tới nơi" "Ở khách sạn – sự than phiền" "Ở trong quán ăn 1" "Ở trong quán ăn 2"
"Ở trong quán ăn 3" "Ở trong quán ăn 4" "Ở nhà ga" "Ở trong tàu hỏa / xe lửa" "Ở sân bay" "Giao thông công cộng khu vực gần" "Đang trên đường đi" "Ở trong tắc xi" "Hỏng
xe" "Hỏi thăm đường" "Sự định hướng" "Thăm quan thành phố" "Ở sở thú" "Đi chơi buổi tối." "Ở trong rạp chiếu phim" "Ở trong sàn nhảy" "Chuẩn bị đi du lịch" "Hoạt động khi
nghỉ hè" "Thể thao" "Trong bể bơi" "Công việc nhỏ" "Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp" "Các cửa hàng" "Mua sắm" "Làm việc" "Cảm giác" "Ở phòng khám bệnh" "Các bộ phận
thân thể" "Ở bưu điện" "Trong ngân hàng" "Số thứ tự" "Đặt câu hỏi 1" "Đặt câu hỏi 2" "Phủ định 1" "Phủ định 2" "Đại từ sở hữu 1" "Đại từ sở hữu 2" "To – nhỏ" "Cần – muốn"
"Muốn gì đó" "Muốn gì đó" "Bắt buộc cái gì đó" "Được phép làm gì đó" "Xin cái gì đó" "Biện hộ cái gì đó 1" "Biện hộ cái gì đó 2" "Biện hộ cái gì 3" "Tính từ 1" "Tính từ 2"
"Tính từ 3" "Quá khứ 1" "Quá khứ 2" "Quá khứ 3" "Quá khứ 4" "Câu hỏi – Quá khứ 1" "Câu hỏi – Quá khứ 2" "Quá khứ của động từ cách thức 1" "Quá khứ của động từ cách thức 2"
"Mệnh lệnh 1" "Mệnh lệnh 2" "Mệnh đề phụ với rằng 1" "Mệnh đề phụ với rằng 2" "Mệnh đề phụ với liệu" "Liên từ 1" "Liên từ 2" "Liên từ 3" "Liên từ 4" "Liên từ kép" "Cách sở
hữu" "Trạng từ"
* Dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ thực hành!
* Cải thiện nhanh chóng các kỹ năng nghe, nói tiếng Trung, hữu ích và thiết thực
* Không cần kết nối internet
Phát triển bởi Awabe.


Chinese communication contains over 2000 commonly used sentences in Chinese communication and vocabulary used in daily communication is very suitable for travelers and
beginners to learn Chinese.
MAIN FUCTION:
* Over 2000 words, phrases, sentences communication.
* User-friendly interface and modern Vietnamese language support
* Easily manage and exercise on the vocabulary, your favorite question.
* Remind school favorite words or phrases
* No internet connection needed
* Speaking Chinese on application
* Effective Listening
* Make multiple tests
* Voice Recording Technology
100 TOPIC:
Contains over 2000 phrases, sentences in Chinese communication equipment in 100 categories needed here.
"People", "Family", "Meet" "At school," "The country and language," "Read and write" "No." "Now", "Day of the week" "Yesterday - Today - Tomorrow" " month "," drink ","
work "," Color "," fruit / fruit and food "" seasons and weather, "" Around the house "" clean house, "" in the kitchen "" the conversation small 1 "" small talk 2 ""
small talk 3 "" Learning the language, "" appointment "" in the city "" the natural, "" in the hotel - arrival "" in the hotel - complaint "" At the restaurant 1 "" At the
restaurant 2 "" At the restaurant 3 "" At the restaurant 4 "" At the station, "" On the train / train "" At the airport "" public transportation near "" Enroute "" in the
cab, "" Broken car "" Ask the road "" orientation "" visiting the city "" At the zoo "" Outings night." "In the cinema," "On the dance floor," "Prepare to travel"
"Operating the summer break," "Sports," "The Pool," "the little things" "In the department store synthetic "" The shop, "" Shopping, "" work, "" sense, "" In the clinic,
"" The body parts "" At the post office "" In banks, "" order number "" Questioning 1 "" question 2 "" Negative 1 "" Negative 2 "" possessive pronouns 1 "" possessive
pronouns 2 "" to - small "" Need - want "" want something, "" to what that "" Mandatory something "" allowed to do something "" Please something "" Advocacy something 1 ""
Advocacy something 2 "" Giving reasons 3 "" Count 1 " "Count 2" "from 3" "the past 1" "past 2" "past 3" "past 4" "question - past 1" "question - past 2" "the past of from
the way 1 "" the past tense of the verb way 2 "" The Order 1 "" Command 2 "" Subordinate clauses: that 1 "" Subordinate clauses: that 2 "" Subordinate clauses: if ""
Contact 1 "" Contact 2 "" Conjunctions 3 "" Contact 4 "" Contact from dual "" The owner "" Adverbs "
* Easy to use, easy to understand and practice!
* Improved listening skills quickly, speak Chinese, useful and practical
* No internet connection needed
Developed by Awabe.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Học tiếng Trung giao tiếp cho Người Việt - Awabe
  • Category: Education
  • App Code: com.awabe.zhcom
  • Version: 1.0.6
  • Requirement: 4.0 or higher
  • File Size : 82.69 MB
  • Updated: 2019-04-16