Thực đơn của bạn 1.097 [free]

Description

Ứng dụng thực đơn của bạn cung cấp cho người dùng công cụ tạo thực đơn từ những món ăn có sẵn. Người dùng chỉ cần chọn những món ăn cần thiết. Ứng dụng sẽ tự động lên thực
đơn. Tự động đưa ra nguyên liệu cần mua và cách thức thực hiện các món ăn đã chọn.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: Thực đơn của bạn
  • Category: Lifestyle
  • App Code: com.appybuilder.anhongkhang.monanviet
  • Version: 1.097
  • Requirement: 4.0 or higher
  • File Size : 13.89 MB
  • Updated: 2018-04-16