De Morgen: nieuws & duiding 5.16.1 [free]

Description

Download de nieuwe app van De Morgen: blijf op de hoogte van het laatste nieuws en krijg meteen inzicht. Op uw smartphone altijd urgent en actueel. Of op uw
tablet, interactief en liefdevol vormgegeven.
OP UW SMARTPHONE
• Scroll door onze verschillende secties: lees het laatste nieuws, interviews, politieke ontwikkelingen, wetenschap, technologie en onze beste columns en opinies
• Via de menuknoppen onderaan vindt u gemakkelijk de meest recente en best gelezen verhalen
• Mis geen enkel belangrijk nieuws of verhaal: bepaal zelf welke meldingen u wilt ontvangen
• Bekijk de tv-gids en krijg handige kijk- en streamingtips van de redactie
OP UW TABLET
• Swipe elke ochtend door de Digitale Editie van De Morgen op uw tablet
• Een bundeling van de meest belangrijke en interessante verhalen en het nieuws van de dag
• Zorgvuldig samengesteld door journalisten en de hoofdredactie van De Morgen
• Verrijkt met prachtige fotografie, video’s, podcasts en illustraties
• Lees overal, zelfs zonder internetverbinding
Problemen of feedback? Contacteer onze lezersservice op demorgen.be/lezersservice.
Wij doen ons best om u zo snel mogelijk verder te helpen.
Aanbiedingen zijn enkel geldig voor nieuwe abonnees. Deze app is niet beschikbaar op alle apparaten buiten dit apparaat om. Indien u gedurende de gratis periode het
abonnement omzet in een betaald abonnement vervalt het eventueel resterende deel van de gratis periode. Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het abonnement tot
24 uur voor de verlengingsdatum opzegt.
Zegt u eerder op? Dan wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald. U kunt de automatische verlenging en het abonnement beheren via de instellingen van uw Apple
ID.
Om uw abonnement te kunnen gebruiken op demorgen.be dient u via deze app een profiel aan te maken of in te loggen op een bestaand profiel. Dit is verder kosteloos.


Download the new app from De Morgen: stay up to date with the latest news and get immediate insight. Always urgent and up-to-date on your smartphone. Or on
your tablet, designed interactively and lovingly.
ON YOUR SMARTPHONE
• Scroll through our different sections: read the latest news, interviews, political developments, science, technology and our best columns and opinions
• You can easily find the most recent and best read stories via the menu buttons below
• Do not miss any important news or story: decide for yourself which notifications you want to receive
• View the TV guide and get handy viewing and streaming tips from the editors
ON YOUR TABLET
• Swipe every morning through the Digital Edition of De Morgen on your tablet
• A bundle of the most important and interesting stories and news of the day
• Carefully compiled by journalists and the editorial staff of De Morgen
• Enriched with beautiful photography, videos, podcasts and illustrations
• Read anywhere, even without an internet connection
Problems or feedback? Contact our readers service at demorgen.be/lezersservice.
We do our best to help you as quickly as possible.
Offers are only valid for new subscribers. This app is not available on all devices outside of this device. If, during the free period, you convert the subscription into a
paid subscription, any remaining part of the free period will lapse. The subscription is automatically renewed unless you cancel the subscription up to 24 hours before the
renewal date.
Do you cancel earlier? Then the amount already paid will not be reimbursed. You can manage the automatic renewal and subscription through the settings of your Apple
ID.
To use your subscription on demorgen.be, you must create a profile via this app or log in to an existing profile. This is also free of charge.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: De Morgen: nieuws & duiding
  • Category: News & Magazines
  • App Code: be.persgroep.android.news.mobiledm
  • Version: 5.16.1
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 83.34 MB
  • Updated: 2020-08-01