132 СУ Ваня Войнова 1.0.1 [free]

Description

132. училище е основано на 1 септември 1957 г. като основно. Учебните занятия започват на 16 септември. При откриването си то има за свой патрон Димитър
Ганев. В първите две години няма самостоятелна сграда и занятията се провеждат в 25. училище. Със собствена сграда училището се сдобива в началото на учебната 1959/ 1960
г.


132. The school was founded on September 1, 1957 as a primary school. Classes start on September 16th. At its opening it has for its patron Dimitar Ganev. In
the first two years there is no separate building and classes are held at the 25th school. The school was acquired by its own building at the beginning of the school year
1959/1960.

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: 132 СУ Ваня Войнова
  • Category: Business
  • App Code: at.cloudfaces.su132.vania.voynova
  • Version: 1.0.1
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 30.97 MB
  • Updated: 2022-05-15