ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2.2.7 [free]

About 0 downloads Report a new version

Description

keywords = ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนยากจน แอปพลิเคชันยากจน ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แอปพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. หรือ OBEC
พัฒนาระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
Naresuan/NU App

Editor's Comment

Old Versions

Has been downloaded 0 times
Download by QR Code
  • App Name: ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  • Category: Tools
  • App Code: com.cct
  • Version: 2.2.7
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 8.13 MB
  • Updated: 2018-01-19